ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 και δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας, διανομής και αποθήκευσης φαρμάκων, καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών. Η εταιρεία εκτελεί διανομές σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σημαντικά σημεία αναφοράς:

  • Άριστη εξυπηρέτηση φαρμακείων & φαρμακαποθηκών

  • Έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των εργαζομένων
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008
  • Κατάλληλο προσωπικό & συνεχής εκπαίδευσή του
  • Εφαρμογή κανόνων προστασίας περιβάλλοντος
  • Επάρκεια σε προϊόντα, δυνατότητα άμεσης διανομής
  • Οργανωμένο δίκτυο διανομής με τουλάχιστον 2 προγραμματισμένα δρομολόγια την ημέρα εντός της Αττικής και 1 για την υπόλοιπη επικράτεια 
  • Επένδυση σε εγκαταστάσεις, σύγχρονος εξοπλισμός, κατοχή φορτηγών αυτοκινήτων & δικύκλων

B2B Παραγγελία