Loading...
 
Καλάθι
Alfa Pharm
Ανάκληση παρτίδας του BREVIBLOC 10MG/ML
Article image
13 Nov 2023
Ανακλήσεις
Ανακαλείται η παρτίδα 23E11A2 του φαρμακευτικού προϊόντος BREVIBLOC 10MG/ML (Διάλυμα για έγχυση),
λόγω διαρροών που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια εσωτερικής επανεξέτασης.
Developed by LogicOne