Loading...
 
Καλάθι
Alfa Pharm

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

H εταιρία «Alfa Pharm A.E.» (στη συνέχεια «Alfa Pharm») αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που της παρέχονται είναι σημαντικές και εμπιστευτικές και δηλώνει ότι συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας καλούμε να λάβετε γνώση της Δήλωσης περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Ως απλός χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο της «Alfa Pharm» χωρίς να μας λέτε ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Άλλες φορές, μπορεί να μας χορηγείτε προσωπικά σας δεδομένα οικειοθελώς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφόρηση ή/και συγκεκριμένες υπηρεσίες υπό την μορφή παραγγελιών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδεχομένως να μας παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να υποβάλλετε μια παραγγελία ή για να σας αποστείλουμε κάποια παραγγελία όπως και για ζητήματα ενημέρωσης, ζητήματα πληρωμών κ.τ.λ..

Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε πώς και εάν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, εφ’ όσον ρητά συναινέσετε προς τούτο. Κατά την περιήγησή σας, θα σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

-Προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο.
-Δεδομένα για τις ανάγκες τιμολόγησης, όπως όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, που μας χορηγείτε εσείς για τις ανάγκες των παραγγελιών και πληρωμών.
-Στοιχεία Διαδικτυακής δραστηριότητας που προκύπτουν κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα.
-Στοιχεία χρήσης του ιστοτόπου μας εκ μέρους σας

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Ταυτοποίηση κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα
Εάν έχετε δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με προηγούμενη εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο λογαριασμό.

-Χρήση για σκοπούς μάρκετινγκ
Τα στοιχεία που παρέχετε στην «Alfa Pharm» μέσω του ιστότοπου μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ, αλλά μόνο εάν μας δώσετε ρητά τη συγκατάθεσή σας.

-Έλεγχος αναφορικά με οφειλές
Τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο της συναλλαγής μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας έναντί μας.

-Διαχείριση αιτημάτων
Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας κατά τη διαχείριση αιτημάτων σας που σχετίζονται με την εξυπηρέτησή σας ή την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

-Ασφάλεια δικτύου
Η διεύθυνση IP από όπου προέρχεται η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας μπορεί να καταγράφεται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η «Alfa Pharm» μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε νόμιμα αιτήματα υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.

Η «Alfa Pharm» δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, η «Alfa Pharm» δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η «Alfa Pharm» εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να προστατεύονται τα στοιχεία σας καθ’ όσο χρόνο τα διατηρούμε. Για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο κατέχουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχουμε ενσωματώσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε αυτά να προστατεύονται από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή αλλοίωση και καταστροφή. Ειδικότερα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

• Κρυπτογραφούμε και ανωνυμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα.
• Διαθέτουμε λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης στο site μας.
• Ελέγχουμε με φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (firewalls) τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας, όσο και την μετέπειτα αποθήκευσή τους από εμάς.
• Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους ειδικά υπαλλήλους μας ή/και τρίτους αρμόδιους προμηθευτές μας, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Κατά τον τρόπο αυτόν, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μόνο άτομα (υπάλληλοι ή προμηθευτές μας) τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά υπέχουν αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπάρχει η πιθανότητα ανά διαστήματα να συμπληρώνουμε και επικαιροποιούμε τα στοιχεία που μας παρέχετε μέσω του ιστότοπου της «Alfa Pharm» με πληροφορίες από άλλες πηγές, όπως π.χ. πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τη διεύθυνσή σας ή άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό το κάνουμε για να διατηρούμε ακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Alfa Pharm» διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με την ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις ορίζουν διαφορετικά.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Έχετε πάντοτε το δικαίωμα, επικοινωνώντας μαζί μας, να αιτηθείτε όπως ασκήσετε ή λάβετε χωρίς χρέωση (εκτός εάν η αίτηση είναι πέραν του ευλόγου) πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας από τα άρθρα 12-22 του Κανονισμού 679/2016. Συγκεκριμένα μπορείτε να προβείτε στην άσκηση των κατωτέρω:

*Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων
*Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς
*Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς
*Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις
*Το δικαίωμα ανάκλησης τα συγκατάθεσης που μας έχετε χορηγήσει και βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.
*Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών
*Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: α) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές αξιώσεις, δ) εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε εσείς.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
Φαξ: 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr

Cookies

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογιών, μία από τις οποίες είναι τα λεγόμενα "cookies". Η ιστοσελίδα της «Alfa Pharm» χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνολογίες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ορίσετε στο browser σας να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη ενός cookie, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα το αποδεχθείτε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies στο browser σας. Ωστόσο, εάν το κάνετε, η ιστοσελίδα μας μπορεί να μη λειτουργεί εύρυθμα.

Έλεγχος των Cookies από εσάς.

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε και να διαγράφετε τα cookies κατά τη θέλησή σας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org., επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας. Πάντα μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όπως επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους browsers που χρησιμοποιείτε για να εμποδίσετε την εγκατάστασή τους.

Ειδικά για την ιστοσελίδα της «Alfa Pharm», ανατρέξτε στο λήμμα «πολιτική cookies». Εκεί θα δείτε πώς μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε ή αρνηθείτε την χρήση των cookies επιλέγοντας ένα από τα κάτωθι links: Αποδέχομαι τη χρήση cookies / Δεν επιθυμώ τη χρήση cookies.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ενδέχεται να παρέχουμε δια μέσου συγκεκριμένων εταιριών διαδραστικές on-line διαφημίσεις, όπως π.χ. διαφημιστικά banners. Οι εταιρίες αυτές μπορεί να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, με σκοπό να μας βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα τις προσφορές, τις δραστηριότητες προώθησης και τα είδη των διαφημίσεων που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στους πελάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αθροιστικές και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Πάντοτε όμως έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να εξαιρεθείτε ("opt-out") από τη συλλογή των πληροφοριών αυτών.

ΠΑΙΔΙΑ

Η «Alfa Pharm» , λόγω της ιδιότητάς της, αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς θεωρούνται ‘ευάλωτες ομάδες’ και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

Ο παρόν ιστότοπος δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική της «Alfa Pharm» είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών χωρίς την ρητή συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποτεδήποτε τροποποιείται ουσιωδώς η παρούσα δήλωση, θα υπάρχει σχετική ειδοποίηση στο home page (αρχική σελίδα) αυτού του site για διάστημα 30 ημερών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία επιθυμείτε σχετικά με όλα τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Ασφαλείας της «Alfa Pharm» κ. Αλέξανδρο Λάχα (τηλέφωνο: 210 52 14 000 , e-mail: lahas@alfa-pharm.gr)

Developed by LogicOne